Hvad er en webshop? En webshop er en virtuel butik på internet, hvor du kan finde, sammenlign og køb varer.
En webshop skal overholde en del love og regler for at blive accepteret og godkendt af PBS/NETS.
Hvis en webshop skal indeholde et betalingsmodul til at betale med Dankort eller VISA/Dankort skal der indgås en indløsningsaftale med PBS International A/S.

Hele proceduren kan gennemføres og/eller guides af os, afhængig af, hvilken løsning du vælger.

W3C-valid

-> close window
Copyright © 2008 - sbc Danmark | opdateret: 17-03-2011